El Consens de Barcelona surt al carrer amb els indignats

Tothom tem que aquesta revolta acabi com acaben moltes revoltes… Però ningú no ens treu que “per uns quants dies ens hem sentit lliures, i qui sent la llibertat té més forces per viure!”

Alguns dels reptes que tenim són:

1. Elaborar participativament uns objectius comuns, pocs, però assolibles.

2. Superar el vot, -guanyar i perdre -, amb la deliberació que cerca graus de consens.

3. Experimentar noves formes de fer política ciutadana, autònoma, en xarxa i permanent.

4. Concentrar l’energia periòdicament en accions comunes transformadores.

5. Coordinar-se amb moviments semblants arreu de l’Estat espanyol i del món.

Alguns camins per afrontar aquests reptes:

1. “Elabora 10×10”: En grups de 10, durant 10 minuts, cadascú pensa i comparteix un objectiu comú. Cadascú del grup escriu la llista d’objectius i el grup en tria un. Un de cada grup el posa en comú en un segon nivell de grups de 10, que fan el mateix… Amb 4 nivells i només en una hora podem haver participat 10.000 persones per elaborar els objectius comuns, que seran llegits a l’assemblea pel darrer grup. També es pot obrir la consulta per internet amb eines com www.deliberaweb.com

2. Per aprovar les propostes en les assemblees, podem superar el “votar: sí o no”(guanyar i perdre és una herència de la guerra!) i avançar en la deliberació. Mostrar el grau d’acord: molt, a mitges, gens. Donar la paraula als arguments diferents de cada posició. I si, cal, després d’escoltar els arguments, tornar a mostrar el grau d’acord. Es tracta de visualitzar i construir graus de consens a partir dels arguments i d’acceptar la relativitat i complementarietat de moltes posicions en un món plural.

3. El dia després és quan comença la feina, amb l’energia renovada de saber que junts i juntes podem! Els canvis no es fan en un dia; però comencen el dia que ens hi posem! Agafant l’exemple dels milers de Transition Towns, cadascú pot aplegar-se per proximitat o per afinitat entorn un objectiu concret acordat pel grup i assolible en un temps. Cada grup defineix el seu Pla de Transició sobre l’objectiu i defineix mitjans i teminis. I comparteix el seu Pla per internet per aprendre i reforçar-se en els temes i els mètodes d’altres grups. Estem començant un wiki per compartir Plans de Transició. Una xarxa de transicions autònomes és indestructible.

4. Però també ens cal accions comunes per fer canviar temes urgents i importants. Podem imaginar què passaria si milers d’organitzacions i grups ens poséssim d’acord per triar una acció comuna global cada any, per enderrocar algun poder, per fer canviar alguna situació estructuralment injusta, insostenible o violenta? Avui amb internet podem participar en una Consulta Social Mundial en què cada grup proposi un acció transformadora, i entre tots puguem triar-ne una de comuna per recolzar-la el proper any. Estem llançant aquesta primera consulta fins el 5 de setembre.

5. Aquestes propostes sorgeixen de Nova – Innovació Social i del procés d’elaboració participativa intercultural per internet del Barcelona Consensus 1.0 – amb un grup paritari de 250 homes i dones proporcionals a la població de totes les regions del món – que acaba de llançar el 3 de maig el “Compromís per un món habitable per a tothom” fet amb aquestes metodologies i que ofereix aquestes propostes obertes a tothom.