Transition youself

Develops a transition plan to make real economic and social change you’re looking for.

Elabora un pla de transició per fer real el canvi social i econòmic  que estàs imaginant.

Downloadherethe manual for a Transition Plan

Descarrega aquí el manual per fer un Pla de Transició