Compromís 2

El Compromís del Consens de Barcelona és un document resultat del treball de 150 acadèmics i activistes d’arreu del món, fet al llarg de més  d’un any, que indica objectius i camins per superar els problemes més urgents i estructurals del món.

Aquest document recull les 7 transicions cap a un món més habitable per a tothom amb els seus principals objectius per a fer-ho realitat.

La signatura del Compromís mostra la teva implicació en voler fer realitat el projecte de millorar el món en el qual vivim. Signar-lo, indica estar a favor de participar en el canvi a partir de prendre part en algunes de les accions transformadores proposades.

Fes córrer el Compromís entre els teus familiars, amics, companys, coneguts… Implica’t i implica els altres a generar un món què sigui més habitable per a tu i per a les futures generacions.