Educació per un Món Més Igualitari en Crisi

Els passats 27 i 28 de setembre, Barcelona Consensus va participar en el 2on Congrés  Europeu en Educació Global: Educació, Interdependència i Solidaritat en un Món Canviant.

Aquest tipus d’educació participativa i transformadora va ser definida al 1er congrés celebrat a Maastricht el 2002 com “L’Educació que obre els ulls i la ment de les persones a les realitats del món, i les desperta per a que generin un món més just, igualitari i amb drets humans per a tots. És un terme que engloba Educació per al Desenvolupament, Educació en Drets Humans, Educació perla Sostenibilitat, Educació per ala Pau, etc. L’esdeveniment va reunir diferents estaments: societat civil, educadors, acadèmia, autoritats locals i regionals així com governamentals i parlamentàries.

Segons l’opinió del grup que representava la societat civil, incloent el representant de Barcelona Consensus, el programa, que es va centrar en fer recomanacions per la reforma curricular, generació de capacitats, suport a la qualitat, difusió i creació d’estratègies nacionals, va ometre un punt molt important: la crisi actual. Els participants dels països del sud d’Europa, especialment, van demanar una posició ferma de l’Educació Global (EG) en front a la crisi, apel·lant, precisament, a la natura transformadora que és inherent a l’EG. En el mateix sentit, en un dossier publicat recentment per Concord i DEEEP, Stephen McCloskey del Centre for Global Education a Irlanda va escriure: “la qüestió que ha sorgit de la recessió global pels educadors per al desenvolupament és quina és la contribució que es pot fer per crear un model de desenvolupament i de creixement econòmic més sostenible? L’educació pel desenvolupament, com a forma d’educació orientada a la justícia social i la igualtat, ha de ser en el centre d’aquest debat de com hem de reaccionar a la crisi financera?” l’Educació Global ha de tenir un rol ben actiu alhora d’oferir alternatives i eines per a capacitar els joves i altres actors ignorats per a que puguin transformar les seves realitats. Les recomanacions del comitè encarregat de redactar l’esborrany dela Declaració de Lisboa es publicaran en els propers mesos.

L’Educació pot realment ser una eina per a promoure el canvi. És per aquest motiu que el Consens de Barcelona s’implica en l’educació global oferint tallers de transició a les escoles i fora de l’àmbit escolar. Amb aquests tallers, tractem de donar suport a la gent  en la seva lluita per la vida, d’acord amb els 7 principis del Consens de Barcelona. D’acord amb McCloskey, creiem que “s’han de desmitificar els mercats i prioritzar les necessitats de desenvolupament per davant del sector financer i del capital que dicta els termes del desenvolupament humà.” El darrer dia no-oficial de la conferencia, alguns participants es van unir a la protesta contra la troika al centre de Lisboa.