Un Deute com els Altres

Samir ABI. Retorn al debat entorn al deute públic togolès. “Attac Togo” i “Visions Solidaires” van organitzar un debat públic en presència de la Direcció del Deute Públic i del Banc Mundial la tarda del passat 15 d’octubre.

Al mateix temps. al país del sol naixent, es va completar l’assemblea general de les institucions Brettons Woods, en presència dels nostres distingits Ministres d’economia i de la planificació que van anar a fer reverències per aconseguir nous préstecs. El debat sobre el deute públic togolès per la societat civil s’ha realitzat dos anys després d’haver-se arribat al punt final de la iniciativa dels països pobres altament endeutats (PPAE). Llavors, quants crits d’alegria i quantes celebracions van marcar aquell esdeveniment fa dos anys! Després d’aquest anunci, el govern va fer creure al poble que havia arribat la fi de totes les seves misèries. Dos anys després, quin és el balanç?

Pel Sr. Kotsolé, representant de la Direcció del deute públic, els assoliments de la iniciativa PPAE són molt beneficiosos. L’anul·lació del 95% dels 324 mil milions de F CFA del deute públic del Togo als països del Club de Paris ha estat, segons ell, un baló d’oxigen. El 5% que resta a deure (16 mil milions de F CFA) es podran retornar totalment a la COFACE (França) i a l’ONDD (Bèlgica) d’aquí al 2015 segons les previsions governamentals. L’altre baló d’oxigen, segons el representant, prové del Banc Mundial amb l’anul·lació dels deutes de l’IDA (una de les filials de Banc Mundial) i del Banc Africà de Desenvolupament a compte de la Iniciativa d’Alleugeriment del Deute Multilateral (IADM). La quantitat de deute anul·lat serà de l’ordre de 357 mil milions de F AFC. L’orador va destacar dues novetats en l’estratègia d’endeutament del Togo i que fan preveure una millora en la gestió del deute en el futur. El primer d’aquests fets és la creació d’un comitè nacional del deute públic encarregat d’elaborar les estratègies d’emprèstit i de gestió eficient de l’endeutament públic. Aquest comitè estarà format essencialment per experts dels diversos Ministeris encarregats de les qüestions econòmiques. La societat civil no ha estat pas, evidentment, convidada, per què? manca d’experiència. El segon major fet, segons el Sr. Kotsolé, serà emprar més l’endeutament intern per a compensar les diferències pressupostaries, enlloc de com s’havia fet en anys precedents en els que el govern recorria a préstecs i “donacions” externes.

El mateix discurs va sostenir el Sr. Tougma Yemdaogo, economista representant del Banc Mundial a Togo, que recordant la iniciativa històrica dels PPAE, va destacar que aquesta va néixer de les interpel·lacions constants de la societat civil sobre el deute públic dels països menys avançats. El G7 i les institucions financeres internacionals han satisfet, per la iniciativa PPAE i de l’IADM, segons ell, les exigències de la societat civil i han acabat amb l’antiga política d’imposició de mesures d’ajust estructural, amb més diàleg i concertació amb els Estats en la instauració de reformes econòmiques. Per ell, el balanç de la iniciativa PPAE al Togo, difícilment es pot notar a nivell pressupostari, ja que, abans de la iniciativa, el Togo ja no pagava els seus deutes. Però a nivell d’emprèstits, l’aconseguiment del punt final i la quita del Banc Mundial, han donat més credibilitat al Togo per aconseguir nous préstecs als mercats. Conseqüentment, al setembre de 2012, el Togo ja havia emprestat 55,77 mil milions de F CFA del mercat amb una tassa d’interès del 6% mentre, la Xina, per l’altre costat, engreixa el deute alegrement amb la construcció de múltiples infraestructures.

Pel Sr. Assignon Max, representant de l’intersindical dels treballadors del Togo, convidat al debat per donar el punt de vista dels treballadors sobre la iniciativa PPAE: “És massa aviat per poder fer un balanç social al Togo de la iniciativa PPAE”. Els sindicats togolesos encara no han fet l’avaluació de la iniciativa.

Al moment en que va tocar a la societat civil donar el seu parer, com era esperable, el debat va ser molt agitat. Al principi, es va abordar la qüestió de l’auditoria del deute públic del Togo, i immediatament, les organitzacions de defensa dels drets humans i els militants per la justícia mediambiental, presents al taller, es van centar sobre els condicionants per arribar al punt de decisions i al punt final de la iniciativa PPAE. Quants esforços ha hagut d’esmerçar el pobre ciutadà togolès, que ha vist incrementar les despeses de l’electricitat després de la privatització caòtica de la companyia nacional d’electricitat. Després d’haver liquidat les empreses públiques l’Estat togolès s’ha vist forçat per les institucions de finançament internacional (IFI) que li demanen, segons consta en el segon document estratègic de reducció de la pobresa pel període 2013-2017, que basi el creixement de l’economia en el sector privat. I es parla de diàleg!!!!Com es pot basar el creixement en el retorn aleatori dels impostos de les empreses privades per a fer totes les inversions públiques necessàries per millorar el benestar de la població i aconseguir els Objectius del Mil·lenni per al Desenvolupament (OMD)?  En què arribar al punt final ha permès avançar en l’aconseguiment dels OMD al Togo?

Un bon punt d’inici és constatar al carrer que als instituts públics de la capital en l’inici del curs, a les aules s’hi troben tres alumnes on n’hi hauria d’haver dos. O també que els hospitals continuen essent cementiris per a les dones que hi tenen fills. Al mateix temps, els inversors estrangers del sector miner, atrets per la millora del clima de negocis exigit per les IFI, desenvolupen les extraccions mineres de manera caòtica, sense cap estudi d’impacte ambiental. El debat ha retornat sobre la privatització del sector bancari, un altre requeriment de les IFI. Efectivament, malgrat l’excel·lent liquiditat bancària i el benefici rècord de 3 mil milions de F CFA enregistrat per la banca pública togolesa el 2011, el FMI reclama la seva privatització per a “millorar la gestió”. Les lleis de les institucions financeres internacionals són impenetrables.

Picture Courtesy by:  Images_of_Money