Reviu les topies presentades en el Cicle

Ja pots visionar els Vídeos del cicle de topies (dut a terme a nova de gener a març de 2013)

El cicle va ser un espai de trobada entre organitzacions i persones individuals que, a diferents escales, estan fent transicions cap a un món habitable per a tothom.

Ja hi ha en pràctica propostes viables que val la pena compartir, coneixer i consolidar. Propostes que ens convenceran que sí hi ha alternatives i que el canvi és possible.

En les sessions s’ha presentat projectes sobre les temàtiques de les 7 transicions que planteja el projecte del Consens de Barcelona, que es resumeixen en els següents objectius:

  • Transició a una democràcia participativa i deliberativa;
  • Transició a la sostenibilitat ambiental;
  • Transició a una  economia social, equitativa y sostenible;
  • Transició a un sistema financer no especulatiu;
  • Transició a una societat del coneixement compartit i de la comunicació democràtica;
  • Transició a un món que superi les guerres i la violència;
  • Transició a una una governança global democràtica.