1. Transició a una democràcia participativa i deliberativa

1. Transició a una democràcia participativa i deliberativa, per

  • promoure que la societat s’impliqui en l’elecció de les orientacions polítiques per a la gestió dels recursos i la seva distribució equitativa,
  • evitar una feble o mala aplicació de les lleis i per enfortir la legitimitat de l’estat de dret,
  • per garantir els serveis socials, de salut, d’educació i la defensa del bé comú a tota la població,
  • evitar la corrupció i millorar la gestió pública, tot afavorint pressupostos participatius, així com sistemes d’informació i d’administració públics que garanteixin el dret d’accés a la informació, la transparència i la rendició de comptes dels governs,
  • facilitar la participació de les dones i dels sectors més vulnerables en la presa de decisions col·lectives, tot fomentant les pràctiques i les organitzacions democràtiques, amb una representativitat efectiva, paritària d’homes i dones, en tots els àmbits.