2. Transició a la sostenibilitat ambiental

2. Transició a la sostenibilitat ambiental, per:  

  • recuperar la visió de la vida humana com a interdependent, intrínsecament vinculada als éssers vius, a la natura, al sol, l’aire, l’aigua i la terra,
  • generar un nou estil de vida sostenible, un consum responsable i l’ús d’energies renovables, tot disminuint progressivament la utilització de combustibles fòssils i radioactius,
  • impulsar els models de regeneració i desconcentració dels assentaments humans,
  • implantar i aplicar de forma més estricta polítiques fiscals nacionals i globals per a la sostenibilitat, amb impostos, penalitzacions i incentius tant ecològics com socials,
  • protegir els drets de les generacions presents i futures, tot ampliant les competències del Tribunal Penal Internacional a delictes ambientals i econòmics.