3. Transició a una economia social, equitativa i sostenible

3. Transició a una economia social, equitativa i sostenible, per:

  • revisar dràsticament el sistema econòmic i l’estil de vida, i substituir els enganyosos indicadors econòmics,
  • evitar l’acaparament de terres i recursos naturals, així com la concentració de riquesa, de propietat i de poder, tot aplicant el principi de «Qui més té o més guanya, més contribueix»,
  • garantir el dret al treball dignificador*, a un manteniment digne o a una renda bàsica de ciutadania com a dret humà,
  • abandonar les polítiques «d’ajuda al desenvolupament», convertides en explotació i establir un sistema mundial de cooperació i d’intercanvi basat en la solidaritat,
  • substituir la competència salvatge per la cooperació i l’autogestió; promoure la «re-localització» de la producció i dels serveis.

 


* En les versions de cada país s’indicarà si hi ha adaptacions de conceptes, fruit de contextos culturals o idiomàtics.