4. Transició a un sistema financer no especulatiu

4. Transició a un sistema financer no especulatiu, per:

  • impedir les activitats financeres especulatives, tot aplicant taxes sobre les transaccions financeres i suprimint realment els paradisos fiscals,
  • limitar l’endeutament públic amb el sistema privat financer, tot recuperant la sobirania financera amb la capacitat pública, social i transparent de creació monetària,
  • evitar que els diners siguin un mitjà d’acumular recursos i d’augmentar el lucre insolidari, tot introduint sistemes alternatius transparents de moneda sota control social i públic,
  • alliberar els pobles de l’esclavatge del deute exterior públic, amb la renegociació, la condonació o la cancel·lació unilateral,
  • impedir que els bancs donin suport a empreses i projectes nocius per a la vida i el planeta, tot afavorint les finances ètiques.