5. Transició a una societat del coneixement compartit i de la comunicació democràtica

5. Transició a una societat del coneixement compartit i de la comunicació democràtica, per:  

  • considerar i valorar el coneixement i la capacitat de generar-ne i intercanviar-ne com un patrimoni comú de la humanitat,
  • evitar el control dels recursos intel·lectuals, dels mitjans i sistemes de comunicació per part dels grans consorcis internacionals i/o partits polítics, tot donant suport a uns mitjans de comunicació de les persones i per a les persones,
  • evitar la manipulació en l’emergent societat de la informació i la comunicació, tot afavorint l’accés de tothom i el control per part de tothom,
  • promoure models més oberts d’investigació científica transdisciplinària i l’intercanvi de coneixements,
  • prioritzar el dret a la salut i a la vida, el dret dels pobles a proveir els seus membres dels tractaments que necessiten, per sobre de les patents.