6. Transició a un món que superi les guerres i la violència

6. Transició a un món que superi les guerres i la violència, per:  

  • avançar cap a un món més pacífic, tot combatent les causes estructurals de la guerra i de la violència,
  • fomentar la coexistència pacífica, la tolerància i el respecte a la diversitat sexual, religiosa, ètnica, lingüística i cultural, i per lluitar contra el patriarcat, el feminicidi, la segregació de castes i els prejudicis racials,
  • avançar en el desarmament, en especial amb la prohibició de totes les armes de destrucció massiva,
  • eliminar estructuralment la impunitat dels tràfics de persones, d’òrgans, d’armes, de drogues i de capitals d’origen criminal,
  • enfortir el dret a la resistència dels pobles i les comunitats contra la injustícia.