7. Transició a una governança global democràtica

7. Transició a una governança global democràtica, per:  

  • evitar la plutocràcia —el poder dels diners—, avançant en un sistema de governança mundial democràtica inclusiva, basat en l’interès humà i no en els interessos nacionals, amb la refundació del Sistema de les Nacions Unides,
  • garantir la seguretat a escala mundial i l’acció coordinada, per reduir l’impacte de catàstrofes naturals o provocades,
  • garantir que les normes i instàncies de regulació internacional actuïn en l’interès públic, responent als nous objectius socials i humans del «ben viure»* i de respecte pel medi ambient,
  • protegir els drets humans dels migrants i avançar en l’obertura gradual de fronteres als fluxos migratoris com a pas a la lliure circulació de les persones,
  • sortir del desordre financer mundial originat pels especuladors i per les institucions financeres internacionals, tot creant un nou sistema financer internacional i de reserva global de divises,


*«Ben viure», concepte andí sobre viure en harmonia, que supera el concepte del «benestar».