Transicions cap a un món habitable per a tothom

Les 7 transicions cap a un món habitable per a tothom van néixer en el si del Consens de Barcelona. Aquest projecte va néixer l’any 2008, amb la finalitat de  reunir persones de tot el món per fer i consensuar propostes  per fer possibles altres mons desitjables, tot suggerint accions concretes de transformació social, com alternativa al model imposat pel Consens de Washington. L’any 2011 es va acordar la Declaració del Consens de Barcelona 1.0: Compromís per un món habitable per a tothom, la qual esdevé la invitació a un nou contracte ètic, social, polític i econòmic que proposa 7 transicions i 3 accions d’emergència per assolir un món més equilibrat, pacífic i sostenible.

1.   Transició a una democràcia participativa i deliberativa

2. Transició a la sostenibilitat ambiental,

3. Transició a una economia social, equitativa i sostenible,

4. Transició a un sistema financer no especulatiu,

5. Transició a una societat del coneixement compartit i de la comunicació democràtica 

6. Transició a un món que superi les guerres i la violencia

7. Transició a una governança global democràtica  

 

En base aquestes transicions  el Consens de Barcelona us convida a que cada persona o agruapació que comparteixi aquesta Declaració inici un Cercle de Transició i promogui un Pla de Transició amb incidencia social i política per a  definir i  acordar:

- sobre OBJECTIUS concrets i realitzables d’una determinada àrea (poden ser objectius de les Transicions del Consens de Barcelona),

- en un ÀMBIT determinat (família, veïns, amics, barri, municipi, país, món; organització, partit, sector professional, etc.),

- en un TERMINI previst (calendari amb data per obtenir resultats visibles).

Un cercle de transició es forma amb un grup més o menys gran de persones que, per afinitat o proximitat, es constitueix com a tal, amb la finalitat d’aconseguir un país i un món habitables per a tothom, tot facilitant el canvi d’hàbits, d’actituds i d’estructures insostenibles, en algun aspecte concret, amb renúncia voluntària a privilegis innecessaris.

Per aquest motiu, us convidem a iniciar un Pla de Transició en base a la guia o/i a prendre part en un dels tallers de transició que es durà a terme el mes de març amb els següents objectius:

- sensibilitzar i canalitzar les necessitats vives de canviar el món, començant per la proximitat

- donar l’empenta que permeti iniciar un procés de transformació personal i social, necessari i desitjat i

-  facilitar eines a tots aquells que s’impliquin en fer un Pla de Transició.

Per iniciar el vostre cercle de transició, us convidem a participar en els tallers de transició: