La Singular Susan GeorgeSusan George, membre del Consell Asessor del Barcelona Consensus, va participar del programa Singulars, de la TV3.

 

A més de formar part del Consell Assessor  de Barcelona Consensos, Susan George és actualment presidenta honorària de ATTAC França on també és membre del consell científic. Ella és una oberta activista en contra de la guerra i una potent veu contra l’avarícia corporativa. Susan George va servir al gabinet del Greenpeace Internacional així com alGreenpeace França des del 1990 al 95.

 

En aquesta entrevista Susan George reconeix que el poder financer es el que governa el planeta. Destaca que hi ha molta més activitat financera ara que quan va començar la crisi.  A més reconeix que el rics están guanyant le guerra de clases. Per George, la clase dels rics és la que esta fent la Guerra I la que esta guanyant la guerra.

 

Sobre el nostre futur, Susan George diu que estén un punt de bifucarció, on tenim dues opcions: 1) on anem cap a una societat de valors, cap un món més habitable per tothom o 2) anem per el camí que dicta el mercat, on existeix una petita classe social, que ella anomena “la classe Davos” formada per uns 10 milions de persones de tot el món que tenen una fortuna col·lectiva que és tres vegades el PIB dels Estats Units, o tres vegades el PIB de tot Europa: 42 trilions de dòlars, que será la qui manarà.

 

Susan George parla de una forma clara sobre la crisi i els problemes socials derivats, sobre la inoperància dels politics i els problemas de les politiques neoliberals.

 

No la deixi de veure!!