(Català) LA VEU DELS EMIGRANTS PER DESPRÉS DEL 2015