Documentació tallers infants i joves

En aquesta pàgina es recull la informació bàsica que motiva i estructura la proposta de realitzar tallers de transformació social per a infants i joves.

Segurament estaríem d’acord en afirmar que les institucions educatives han d’atendre la formació integral d’infants i joves, amb igualtat d’oportunitats, perquè puguin desenvolupar totes les seves capacitats. I en que la incidència en la transformació social, potser és una capacitat difícil d’abordar, des de l’escola i/o les entitats d’educació en el lleure, i, per tant, una de les menys desenvolupades. En aquests moments de crisis, més que mai, és necessari pensar què podem fer els educadors en aquest sentit.

A Nova – Innovació social, creiem que infants i joves tenen coses a aportar i també tasques a fer. Per això hem fet un acord amb Projectes ELET per oferir a les escoles tallers que aportin eines per analitzar la situació del seu entorn proper, identificar problemes que els afecten i somiar com voldrien que fossin les coses, i així poder dissenyar i portar a la pràctica una transició cap a allò plantejat que suposi una millora social, no només per a ells.

Pensem que és d’aquesta manera com infants i joves podrien tenir experiències viscudes que els facin conscients del seu poder col•lectiu per a la transformació social, de la necessitat d’una ciutadania activa. Per aquest motiu, s’han dissenyat uns tallers, que suposarien el punt de partida d’aquesta experiència, que després es pot continuar amb un projecte del propi grup, ampliar a d’altres grups, implicar les famílies o d’altres entitats de la comunitat, etc. L’èxit dels tallers –i del projecte- estarà vinculat al compromís dels educadors i del grup amb la pròpia proposta.

Conscients de la importància de l’acompanyament i de la constància que ens fa reflexionar i interioritzar valors, actituds, hàbits etc., afegim alguns suggeriments per un major aprofitament del taller, per donar major continuïtat a la tasca educativa i transformadora que us proposem.

Abans i després del taller

Us fem algunes propostes que, juntament amb els tallers, poden contribuir a desvetllar la inquietud de transformar. És a dir, conèixer la urgència del canvi a nivell global i local, exercitar la mirada crítica sobre el propi entorn, prendre consciència de la pròpia capacitat d’incidir-hi. Abans del taller convé que el grup tingui interès en participar-hi. Un cop acabat el taller és important mantenir i acompanyar la motivació, ajudar al grup a concretar el seu projecte, a fer accions i reflexionar-hi. Recollim alguns suggeriments tot assenyalant en cursiva aquells que van acompanyats d’algun material de suport

I. Alguns suggeriments per a grups d’infants

• Fer conversa sobre temes socials: què sabem? Què ens preocupa? Què ens afecta? Hi ha una situació paral•lela a l’escola?
• Fer fotos a l’escola: identificar situacions, espais, aspectes que ens agraden / no ens agraden.
• Parlar-ne. Hi ha alternatives? Què podem canviar nosaltres per millorar la convivència, la sostenibilitat, la democràcia…? Quines ajudes necessitem per arribar més lluny?
• Lectura i comentari d’una notícia. Què ens preocupa? Què ens afecta? Hi ha alternatives?
• Lectura i comentari de curts, pel•lícules i llibres amb contingut social.

II. Alguns suggeriments per a grups de joves

• Fer fotos al barri. Identificar situacions, espais, etc. que ens agraden / no ens agraden.
• Parlar-ne. Hi ha alternatives? Què podem canviar nosaltres per millorar la convivència, la sostenibilitat, la democràcia…? Quines ajudes necessitem per arribar més lluny? Qui és responsable de les diferents situacions o espais identificats?
• Aproximar-se al graffiti com a eina de denuncia social: primer es poden buscar i analitzar graffitis reconeguts per després documentar la denuncia social al barri.
• Llegir i reflexionar amb el grup sobre les preguntes i/o fotos de les capses del taller.
• Llegir i comentar la declaració del Consens de Barcelona (o un fragment).
• Lectura i comentari de notícies o diaris. Què ens preocupa? Què ens afecta? Hi ha alternatives?
• Lectura i comentari de curts, pel•lícules i llibres amb contingut social.
• Dinàmiques de grup per reflexionar sobre l’entorn social disponibles als bancs de recursos.
• Investigar, fer cerques per: descobrir què és el Consens de Barcelona; el Consens de Washington; aprofundir sobre la trajectòria i propostes d’algun dels membres del consell assessor o bé sobre altres referents de canvi.
• Treballar en grups per concretar el PT amb l’ajuda de la guia dels plans de transició.
• Signar declaració del Consens de Barcelona i publicar el propi Pla de Transició.

Índex i enllaços dels Materials annexes

Aquí podeu trobar els documents i materials de suport relacionats amb els tallers. Us convidem a visitar-los i enriquir-los amb les vostres aportacions:

1. Textos i materials de referència
Alguns del documents que han inspirat la creació dels tallers. Són d’interès per als educadors, per a infants i joves es recomana seleccionar els fragments adients als interessos i capacitats.
1.1. Full de presentació del taller: Taller per infants //  Taller per joves
1.2. Guia de com fer les transicions del consens de Barcelona.
1.3. Declaració del consens de Barcelona

2. Material del taller d’infants
2.1. El conte: La Calle es libre
2.2. Targetes per a l’anàlisi del conte

3. Material del taller de joves: Les capses
3.1. Democràcia
3.2. Sostenibilitat
3.3. Economia
3.4. Coneixement
3.5. Noviolència 

4. Bibliografia per a infants i joves.
Suggerim alguns documents que ens semblen interessants per compartir amb infants i joves. Els trobareu en el següent enllaç: Bibliografia complementaria

5. Links
Suggerim alguns links que ens semblen d’interès.