Documentació tallers infants i joves

En aquesta pàgina es recull la informació bàsica que motiva i estructura la proposta de realitzar tallers de transformació social per a infants i joves. Segurament estaríem d’acord en afirmar que les institucions educatives han d’atendre la formació integral d’infants i joves, amb igualtat d’oportunitats, perquè puguin desenvolupar totes les seves capacitats. I en que […]

2013-03-21 19.49.23

Guia de les transicions del Consens

El Consens de Barcelona presenta una guia per fer possible la transformació cap a un país i un món habitables per a tothom.  Prop de 80 pàgines que busquen activar a la ciutadania i fomentar la acció i proposició en lloc de la simple indignació. El Consens de Barcelona és un projecte que  neix en oposició i com […]

Accions d’emergència

Mentre avancem en aquestes transicions, emprendrem accions d’emergència, per: posar fi, tant en l’àmbit local com mundial, amb la fam, la mala alimentació i la manca d’aigua potable i de sanejament, fer front als danys causats pel «desenvolupament» i el canvi climàtic en els països empobrits, evitar el recurs a les intervencions armades i a […]

7. Transició a una governança global democràtica

7. Transició a una governança global democràtica, per:   evitar la plutocràcia —el poder dels diners—, avançant en un sistema de governança mundial democràtica inclusiva, basat en l’interès humà i no en els interessos nacionals, amb la refundació del Sistema de les Nacions Unides, garantir la seguretat a escala mundial i l’acció coordinada, per reduir […]