Criteris per a la tria dels participants

Per garantir la pluralitat del procés, els participants han de ser de:

  • diferents procedències geoculturals – no sols euroamericans -,
  • diferent gènere i edat,
  • diferents sectors:

– experts i acadèmics, – líders d’opinió, d’ONG i de moviments socials, – ex membres de governs, d’empreses, d’institucions internacionals… que han estat expulsats o que han dimitit diferents coneixements i experiències, preferentment d’àmbit internacional sobre:

  1. - ecologia, demografia, energia, alimentació…
  2. - política, dret…
  3. - economia, finances, comerç, deute extern…
  4. - mitjans de comunicació, editorials…
  5. - institucions internacionals…
  6. - seguretat humana, defensa…
  7. - ciència, tecnologia…

-posicions menystingudes o ignorades pel “pensament únic” i demostrada capacitat propositiva (no sols analítica o de denúncia). Per participar al procés cadascú haurà d’aportar propostes sobre els diferents temes.