Ecologia i població

Quin món tenim? Propostes per a viure en un món finit: recursos i població.

• Com evitar el creixement il·limitat en un planeta finit?

• Quines densitats de població i amb quina petjada ecològica són sostenibles?

• Què cal canviar perquè el 20% de la població mundial no acapari i espatlli el 80% dels recursos i el 80% de la població no hagi de malvivir amb el 20% dels recursos?

• Si creus que estem en una situació d’emergència planetària per la crisi global -alimentària, climàtica, energètica, financera, econòmica…- què podem fer per a convertir la crisi en oportunitat?

• Què podem fer com persones treballadores, com consumidores, com estalviadores, com votants…?

• Què i com hem d’exigir als governs, a les organitzacions internacionals i a les empreses?