Economia i finances

Com ens volem administrar? Propostes d’organització econòmica i financera global.

• Quina és la funció de l’economia: la bona administració per a subvenir les necessitats sostenibles i responsables de tot el món, en un món finit, o la de buscar la maximització de beneficis crematístics dels accionistes de les empreses transnacionals?

• Com hem d’organitzar la bona administració econòmica en els diferents àmbits: locals, nacionals, regionals, mundial?

• Quines funcions poden tenir les administracions públiques en l’economia?

• Quines funcions poden tenir les empreses socials, solidàries i familiars en l’economia?

• Quines funcions han de tenir les empreses transnacionals en l’economia?

• Com evitar que el poder dels diners decideixi més que el poder de la ciutadania?

• Quines limitacions ha de tenir el sistema financer perquè no perjudiqui l’economia real?

• Com fer compatibles i complementàries l’economia pública, l’economia privada i l’economia social?