MasNoPaga

Mas No Vol Pagar

Les ONG de Cooperació al Desenvolupament de Catalunya estan lluitant per la seva supervivència. L‘ocupació de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) del 28 de juny va acabar amb la intervenció de la policia. Al voltant de 40 ONG i més de 100 persones es van reunir davant l’edifici del Departament de la Presidència […]