debt

Un Deute com els Altres

Samir ABI. Retorn al debat entorn al deute públic togolès. “Attac Togo” i “Visions Solidaires” van organitzar un debat públic en presència de la Direcció del Deute Públic i del Banc Mundial la tarda del passat 15 d’octubre. Al mateix temps. al país del sol naixent, es va completar l’assemblea general de les institucions Brettons Woods, en […]