Susan George

Notícies del Consell Assessor: Susan George

Susan George és l’autora de diversos llibres, presidenta honorària de ATTAC França i un membre del comitè de l’Institut Transnacional (TNI) d’Amsterdam. L’actual crisi coincideix amb la publicació del seu llibre més recent i ella pregunta: „Whose Crisis Whose Future?“ (De qui és la crisis? De qui és el futur?). Una pregunta més rellevant ara que […]