Transicions

Les 7 transicions cap a un món habitable per a tothom van néixer en el si del Consens de Barcelona, el qual es va iniciar l’any 2008, amb la finalitat de reunir persones de tot el món per fer i consensuar propostes cap altres mons desitjables i possibles, tot suggerint accions concretes de transformació social, com alternativa al model imposat pel Consens de Washington. L’any 2011 es va acordar la Declaració del Consens de Barcelona 1.0: Compromís per un món habitable per a tothom, la qual esdevé la invitació a un nou contracte ètic, social, polític i econòmic.

En base aquesta Declaració des del Consens de Barcelona fem una crida a totes les persones de totes les comunitats perquè assumeixin lliurement i conscientment el compromís d’establir un Pla de Transició en els seus respectius territoris i àmbits d’actuació (barris, pobles, ciutats, sectors, organitzacions, etc.). Instem les persones de tot el món a inventar juntes un futur habitable per a tothom.

Amb aquests plans per un món habitable per a tothom, cada persona o agrupació pot escollir alguns dels objectius compartits (35) per dur a terme les 7 transicions següents:

1. Una democràcia participativa i deliberativa

2. Una sostenibilitat ambiental
3. Una economia social, equitativa i sostenible
4. Un sistema financer no especulatiu
5. Una societat del coneixement compartit i de la comunicació democràtica
6. Un món que superi les guerres i la violència
7. Una governança global democràtica.

Mentre avancem en aquestes transicions, emprendrem accions d’emergència

Creiem que és possible el finançament dels objectius compartits que proposem gràcies a la reducció de despesa en armament, corrupció, paradisos fiscals, tràfics il·legals i amb l’increment d’ingressos gràcies al crèdit social, la creació monetària pública, les taxes sobre transaccions financeres, els impostos sobre la insostenibilitat o sobre les grans fortunes…

I com a persones o agrupacions en transició, ens comprometem a exercir els nostres drets ciutadans de no cooperar ni col·laborar, de no comprar ni servir ni obeir… aquelles organitzacions i institucions que impedeixin o dificultin les transicions.

Cada persona o agrupació pren així la responsabilitat de triar els objectius i de dur a terme les pròpies estratègies de transició, així com de compartir les propostes, accions i resultats amb la comunitat que es formi entorn d’aquesta Declaració.

A continuació et donem les eines per constituir el teu Cercle de Transició (CT) i formular un Pla de Transició (PT) –projecte de transformació social-

També et facilitem participar en tallers de transició per tal de donar-te les eines i l’impuls per iniciar un CT.