Valors i objectius

Quin món volem? Propostes de nous valors i objectius globals.

• Quina és la visió del món que creus que pot ser compartida per tots?

• Quins són els valors humans que poden ser un patrimoni comú de les dones i els homes de tot el món?

• Quins valors de les tradicions ancestrals hem de recuperar com valors globals?

• Quins són els grans objectius compartits que la humanitat pot tenir avui?

• Què creus que volem dir amb « pensa global i actua local »?

• Quin és aquest pensament global?